Page 41 - Брошура английски език

Basic HTML Version

Ф
А
К
Т
И
ЗА
Б
А
Б
А
М
А
Р
Т
А
Правели го с вярата, че като пречистят себе си,
домовете и нивите си, ще отворят повече място за
доброто, което идва с пробуждането на природата.
Макар месец март често да носи дълбоки снегове,
именно неговият първи ден
Младост, цветя, любов, ново
начало – тези носещи оптимизъм и
надежда думи бихме могли да заменим
само с една – пролет. Този чакан и
обичан сезон от незапомнени времена
по нашите земи посрещали с цял низ
от обичаи и ритуали.