Page 40 - Брошура английски език

Basic HTML Version

П
Р
И
К
А
З
К
И
З
А
Б
А
Б
А
М
А
Р
Т
А
Според една разпространена приказка, една старица
козарка извела стадото си в планината през последните
мартенски дни, мислейки че Баба Марта ще я дари с хубаво
време, понеже и тя е стара като нея. Баба Марта се
разсърдила, поискала няколко дни назаем от брат си
Април, и ги получила.
Във фолклора Баба Марта е
представена като сестра или като жена
на Голям Сечко (Януари) и Малък Сечко
(Февруари). Тя винаги е недоволна от
тях - или са ѝ изпили виното (ако са ѝ
братя), или че са свършили някоя
голяма пакост. Старицата (невестата)
им се гневи, вследствие на което
времето се разваля.
Тези дни се наричат
в народната традиция
"заемни дни", "заемници",
"броени дни". Марта пуснала
силни снегове и виелици,
които замразили козарката и
стадото ѝ в планината.
Замразените се превърнали в
купчина камъни, от които
потекла лековита вода.