Page 39 - Брошура английски език

Basic HTML Version

И
С
Т
О
Р
И
Я
Баба
Марта
е митичен персонаж в българския
фолклор
.
В народните вярвания
,
представени в
пословици и приказки
,
името ѝ е свързано с името на
месец
"
март
".
Три са месеците
,
които са
персонифицирани в българските митични представи
-
януари
,
февруари и март
.
Януари и февруари са
представени като братя с лют характер
-
Голям Сечко и
Малък Сечко
.
Баба Марта се смята за тяхна сестра
,
която ту е усмихната и добронамерена
,
ту
непредвидимо зла
.