Page 15 - Брошура английски език

Basic HTML Version

ХОРОСКОП
НА РАК
Раци, вашата съпричастност и съчувствие към
другите ще бъдат на преден план през 2015. Вас ви
обичат, защото умеете да се поставяте на мястото
на другите. През 2015 вас ви очаква обучение и
преподаване, успех в науката и в литературната
работа, все сфери, където вие се изявявате
перфектно. Предстои ви да се обучавате и да
предавате знания на другите.