Page 14 - Брошура английски език

Basic HTML Version

ХОРОСКОП
НА БЛИЗНАЦИ
Вие знаете че във вас живеят двама човека и те
често имат сблъсък помежду си. Но и двамата ще
бъдат единодушни в края на 2015, че годината е
минала под важни събития в дома, в семейството,
също така в любовта и творчествата.Те започнаха
да подсказват за себе си още в края на 2014. Какво
научихте досега от тези събития? Това е изконна
философия, която гласи: ако помагаш на другите
безрезервно, то и помощта към вас ще идва по
същия начин. Ако за всичко искате да ви се плаща,
то и от вас ще поискат на същия принцип.